Veibeskrivelse

Til Kirken

Følg E6 mot Oslo eller Trondheim, avhengig av hvor dere kommer fra. Ta Rv30-avkjøringen mot Støren/Røros. Sving til høyre og inn på Svartøya/Rv30. Ta til høyre ut på Kjørkvollveien. Gratulerer, dere er framme!

Til Setra

Fra Oslo

Følg E6 mot Trondheim.

I Soknedal må dere ta inn på fylkesvei 658, det står skilt til strinde. Følg den svingete og fæle veien til dere kommer til avkjørselen til Hullsjøveien. Her må det betales 40 kr i bompenger. Følg deretter ballongene til dere kommer til setra!

Fra Trondheim:

Følg E6 retning Oslo.

Ta inn på fylkesvei 658 ca 7 km etter støren, står skilt til strinde. Kjør oppover til dere kommer til avkjørselen til Hullsjøveien. Her må det betales 40 kr i bompenger. Følg deretter ballongene til dere kommer til setra!


View Larger Map